К О Н К У Р С за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду