OBUKA „Osnove rada sa oglednim životinjama za A, B i V kategoriju“

Obuka  „Osnove rada sa oglednim životinjama za A, B i V kategoriju“ 

 

Obaveštavamo vas da Etička komisija za zaštitu dobrobiti oglednih životinja na Univerzitetu u Novom Sadu organizuje obuku za lica koja obavljaju oglede na životinjama i za lica koja učestvuju u držanju oglednih životinja, pod nazivom „Osnove rada sa oglednim životinjama za A, B i V kategoriju“.

 

Obuka će se održavati 26. i 27. februara 2015. godine, u periodu 15-19 časova u Multimedijalnoj sali I-16 Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1.


Kategoriju A čine lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja (dr vet. med.) i lica zadužena za brigu o oglednim životinjama (čuvari oglednih životinja, higijeničari).


Kategoriju B čine lica koja obavljaju ogled ili učestvuju u jednom njegovom delu (laboratorijski tehničari).


Kategoriju V čine nadležna lica koja obavljaju ogled na životinjama (istraživači, studenti dodiplomskih, master i doktorskih studija).

 

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja (član 33-52; „Službeni glasnik RS“ br 41/09) i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobit oglednih žviotinja, obrascu zahteva za odobrenje za sprovođenje ogleda na životinjama, načinu, nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu,odnosno sprovođenju ogleda na životinjama („Službeni glasnik RS“ 29/10), lica uključena u oglede na životinjama, kao i lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja i brige o njima su obavezna da su obučena za aktivnosti koje preuzimaju u tom poslu, tj. da su prošla odgovarajuću obuku.

 

Detaljnije informacije o programu obuke, načinu prijavljivanja i plaćanja su objavljene na: www.uns.ac.rs  (rubrika Aktuelno)