Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Ljiljana Janjušević, pod nazivom "BIOLOŠKA AKTIVNOST I HEMIJSKI SASTAV EKSTRAKATA ODABRANIH AUTOHTONIH MAKROGLJIVA , održat će se u ponedeljak 18.09.2017. A1 - 17.00h - u Amfiteatru 1 na Departmanu za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.