Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Kristine Tešanović, pod nazivom "BIOLOŠKA AKTIVNOST I HEMIJSKI SASTAV AUTOHTONIH VRSTA GLJIVA Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 i Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001 održaće se u sredu 20.09.2017. A2 - 16.00h - u Amfiteatru 2 na Departmanu za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.