ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE, KANDIDAT MILAN ŽUPUNSKI, POD NASLOVOM „Potencijal bagrema (Robinia pseudoacacia L. 1753) u fitoekstrakciji kadmijuma, nikla i olova" ODRZAĆE SE 27. 9. 2017. GODINE U 16 SATI U A1