Naučno-istraživačko društvo studenata biologije "Josif Pančić" organizuje predavanje "Briofite" -drevne vaskularne biljke- Predavač: MsC Miloš Ilić Predavanje će biti održano 5.12.2018. u Amfiteatru 1 Departmana sa početkom u 20:00h.