НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ Вас позива на предавање: "Лабудово окно -најзначајније зимовалиште за птице водених станишта Србије-" Предавач: Марко Шћибан Департман за биологију и екологију, Амфитеатар 1 Среда 20.2.2019. у 20 часова