Obaveštavamo vas da će se dana 8. marta 2018. u 13h, u amfiteatru A1 Departmana za biologiju i ekologiju, održati pristupno predavanje kandidata dr Mladena Horvatovića, sa temom "Respiratorni sistem