Promocija programa mobilnosti na Univerzitetu u Novom Sadu

 

Promocija programa mobilnosti na Univerzitetu u Novom Sadu

 

BASILEUS IV I ERASMUS MUNDUS ACTION 2  

 

Datum: 13. decembar 2012. (četrvrtak);

 

Mesto: Univerzitet u Novom Sadu, Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, prizemlje;

 

Vreme: 10-12h prezentacije programa mobilnosti;

              12-15h razgovor sa predstavnicima partnerskih institucija iz EU