Poštovane kolege, u okviru međuuniverzitetske razmene koju naš Departman ima sa Belarusian State University, International "Sakharov" Environmental Institute Minsk, ove školske godine relizovaće se poseta u periodu od 22. juna do 6. jula. Zainteresovani studenti, svih nivoa studija, mogu se prijaviti kod g-dje Mirjane Birčanin, II sprat soba 1, do 3. aprila.