Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija će se održati 2. oktobra /ponedeljak/ u Amfiteatru “Mihajlo Pupin”, po sledećem rasporedu:

 

 

VREME

A1

9.00 - 10.00

DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

 

DEPARTMAN ZA FIZIKU, OPTOMETRIJA

10.30 - 11.30

DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

12.00 - 13.00

DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO