U 90-toj godini preminula je dr Katarina Borojević, redovni profesor genetike u penziji (http://www.borojevic.net/).

Profesorka Borojević je bila direktor Instituta za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u periodu od 1988. do 1990. godine.