Na proslavi Dana Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 28. septembra 2017. godine, koja uključuje i prijem studenata Prve godine, u okviru fondacije FOSTAR - Fondacije Stanka Romac, dodeljena je nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u prethodnoj godini iz oblasti Humane molekularne genetika i biomedicine. Za 2017. godinu nagrada je dodeljena našem istraživaču-saradniku dr Aleksandru Baburskom za odbranjenu disertaciju pod nazivom: "Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova".