U sklopu projekta grupe asistenata sa Medicinskog fakulteta održaće se predavanje po svim fakultetima o Zdravstvenoj zaštiti studenata, naime predavanje na našem fakultetu će biti održano 18.03.2019 godine u 18h u amfitetru A1 na Departmanu za fiziku i Departmanu za matematiku i informatiku. Želimo da napomenemo da je izuzetno važno da se što veći broj studenata odazove našem pozivu na ovo predavanje koje je od izuzetnog značaja za njihovo zdravlje. Studentski parlament