ZUOV Seminar za profesore biologije 629 "Savremena dostignuća i metode u fiziologiji čoveka"

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo da će se u okviru Programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, 
vaspitača i stručnih saradnika, a po odobrenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, 
na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,  14-15.IV 2018. godine 
održati obuka pod nazivom: "Reproduktivno odrastanje i starenje".

Cilj programa je da se nastavnici obuče da znanje iz savremenih otkrića reproduktivne biologije 
prilagode svakoj kategoriji učenika i predstave ga na jednostavan, jasan i tačan, ali istovremeno intrigantan i pristupačan način, 
vezan za situacije iz svakodnevnog života. Nastavnicima će biti predočen savremeni pristup u razumevanju pola i seksualnosti
i uloge različitih faktora organizma i sredine u determinaciji pola. Učesnicima će biti predstavljeno kako da razumeju pubertet kao kompleksnu fazu u odrastanju 
koja je rezultat zajedničkog delovanja brojnih faktora organizma i sredine. Pažnja će biti posvećena i reproduktivnom zdravlju kao osnovi za zdravo odrastanje, 
planiranje porodice i starenje.

Dodatne informacije o programu dostupne su na http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=627&godina=2014/2015 
ili u dokumentima u prilogu.

Srdacan pozdrav!