Stipendija za PhD Max Planck, Nemačka - Molekularna biologija i Biologija ćelije

Pozivamo studente zainteresovane za doktorske studije Molekularne biolgije i Biologije ćelije u Nemačkoj, koji ispunjavaju potrebne uslove, da prouče ponudu za stipendije koje smo dobili i koje su prikazane na sledećoj adresi http://www.imprs-ls.de/

 

Internacionalni istraživački program "Max Planck" za molekularne i ćelijske nauke koji je deo istoimenog Instituta za Biohemiju, Neurobiologiju i Psihijatriju na Ludwig-Maximilian Univerzitetu sa jedne strane, kao i Tehnički Univerzitetu Minhen sa druge strane, nude preko 60 istraživačkih pravaca na Biohemiji, Biologiji ćelije, Molekularnoj medicini, Neurobiologiji i Strukturalnoj biologiji sa mogućnošću sveobuhvatnog i interdisciplinarnog istraživanjia u internacionalnom okruženju, sa kolegama iz celog sveta.

 

Rok za prijavu kandidata za letnji semestar 2014. ističe 10. januara 2014.

 

Stipendija više nego pokriva troškove života i doktorskih studija u Nemačkoj kako nam je rečeno.

 

Osobe koje su našem Fakultetu poslale ponudu i na koje se možete pozvati prilikom konkurisanja za ovu stipendiju su Hans-Joerg Schaeffer i Ingrid Wolf sa gore pomenutog instituta.