Uputstva za instalaciju i podešavanje programa

MS Windows 7


Bullzip PDF Printer

Besplatan program za konverziju dokumenata u PDF (Portable Document Format) iz bilo koje aplikacije pod MS Windows operativnim sistemom. Bullzip PDF Printer funkcioniše tako što kreira virtuelni štampač u operativnom sistemu koji "štampa" u PDF umesto na papir. To omogućava praktično bilo kojoj aplikaciji da kreira PDF iz svog "print" menija.


PDF creator

Besplatan program za konverziju dokumenata u PDF (Portable Document Format) iz bilo koje aplikacije pod MS Windows operativnim sistemom. PDF Creator funkcioniše tako što kreira virtuelni štampač u operativnom sistemu koji "štampa" u PDF umesto na papir. To omogućava praktično bilo kojoj aplikaciji da kreira PDF iz svog "print" menija.


Microsoft .NET Framework 4

Majkrosoft .NET Framework je softverska platforma koja može biti instalirana na računarima koje pokreće Majkrosoft Windows operativni sistem. On uključuje veliki broj gotovih biblioteka kodova za uobičajene probleme u programiranju i virtuelnu mašinu koja upravlja izvršavanjem programa pisanih specijalno za .NET Framework. Da bi bilo moguće instalirati pojedine programe (na primer Bullzip PDF Printer), potrebno je pre toga instalirati Microsoft .NET Framework 4).


Libre office

LibreOffice je programski paket otvorenog koda namijenjen uređivačkoj obradi podataka. On je razvijen od strane Zadužbine dokumenata (engl. The Document Foundation) kao novi slobodni paket umesto postojećeg OpenOffice.org. Kompatibilan je sa mnoštvom drugih programskih paketa poput Microsoft Office-a, te je dostupan na nekoliko platformi.


Open office

OpenOffice.org je slobodan programski paket otvorenog koda za kancelarijsko poslovanje. Sadrži program za obradu teksta, program za prezentacije, program za vektorsko crtanje, program za izradu i pristup bazama podataka i program za tabelarne proračune. Postoje verzije paketa OpenOffice.org za razne operativne sisteme: Microsoft Windows, Linux, BSD, Solaris i Mac OS X. Podržava međunarodni ISO standard za razmenu podataka OpenDocument, kao i druge formate, između ostalih i one koje koristi paket Microsoft Office. (opis preuzet sa http://sr.wikipedia.org/sr-el/OpenOffice.org)


GIMP

Gimp (od engl. GIMP, GNU Image Manipulation Program) je slobodna aplikacija za obradu/stvaranje bit mapiranih slika, a ima podršku i za vektorsku grafiku. Projekat su 1995. godine započeli Spenser Kimbal i Piter Matis, a trenutno ga održava grupa dobrovoljaca. Program je licenciran pod GNU-ovom opštom javnom licencom. (opis preuzet sa srpske wikipedije)