Bullzip PDF Printer

Besplatan program za konverziju dokumenata u PDF (Portable Document Format) iz bilo koje aplikacije pod MS Windows operativnim sistemom.

 

Bullzip PDF Printer funkcioniše tako što kreira virtuelni štampač u operativnom sistemu koji "štampa" u PDF umesto na papir. To omogućava praktično bilo kojoj aplikaciji da kreira PDF iz svog "print" menija.

 

Sačuvajte arhivu u kojoj se nalazi program i otpakujte je (extract). Sačuvajte arhivu u kojoj se nalazi program i otpakujte je (extract).
Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii. Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii.
Ukoliko Vam se pojavi ova poruka, potrebno je instalirati Microsoft .NET Framework 4.0 Ukoliko Vam se pojavi ova poruka, potrebno je instalirati Microsoft .NET Framework 4.0

Nakon što ste instalirali Microsoft .NET Framework 4,pokrenite ponovo instalaciju na način kako je to gore opisano. Ukoliko ste ga imali instaliranog od ranije, prethodna poruka Vam se neće prikazati i program će automatski preći na naredni korak.

 

Kliknite na "Next" Kliknite na "Next"
Da bi ste potvrdili daste pročitali i da  prihvatate uslove korišćenja, kliknite na "Next" Da bi ste potvrdili daste pročitali i da prihvatate uslove korišćenja, kliknite na "Next"
Ukoliko ste zadovoljni ponuđenim instalacionim direktoriumom, kliknite na "Next". Ukoliko ste zadovoljni ponuđenim instalacionim direktoriumom, kliknite na "Next".
Ukoliko ste zadovoljni ponuđenim direktoriumom u kojem će ikonica biti smeštena u Start meniju, kliknite na "Next". Ukoliko ste zadovoljni ponuđenim direktoriumom u kojem će ikonica biti smeštena u Start meniju, kliknite na "Next".
Ukoliko želite da se kreira ikonica na Desktop-u ili u Quick Launch meniju, markirajte odgovarajuće "kućice". Kliknite na "Next". Ukoliko želite da se kreira ikonica na Desktop-u ili u Quick Launch meniju, markirajte odgovarajuće "kućice". Kliknite na "Next".
Za rad programa je neophodno instalirati Ghostscript Lite. Kliknite na "Next" i instalacioni program će ga automatski skinuti i instaliratii. Za rad programa je neophodno instalirati Ghostscript Lite. Kliknite na "Next" i instalacioni program će ga automatski skinuti i instaliratii.
Za početak instalacije kliknite na "Install". Za početak instalacije kliknite na "Install".
Sačekajte da se skine Ghostscript Lite. Nakon što se skidanje završi, ovaj dijalog će se sam zatvoriti i preći na sledeći. Sačekajte da se skine Ghostscript Lite. Nakon što se skidanje završi, ovaj dijalog će se sam zatvoriti i preći na sledeći.
Instalacija je završena. Kliknite na "Finish" da zatvorite prozor instalacionog programa. Instalacija je završena. Kliknite na "Finish" da zatvorite prozor instalacionog programa.

 

 

Nakon uspešno završene instalacije, pojaviće se novi virtuelni štampač "Bullzip PDF Printer". On se ponaša slično kao bilo koji drugi štampač, sa tom razlikom da umesto na papir "štampa" u PDF fajl, a izlaz izgleda upravo onako kako bi izgledao da je odštampan na papiru. Nakon uspešno završene instalacije, pojaviće se novi virtuelni štampač "Bullzip PDF Printer". On se ponaša slično kao bilo koji drugi štampač, sa tom razlikom da umesto na papir "štampa" u PDF fajl, a izlaz izgleda upravo onako kako bi izgledao da je odštampan na papiru.