Podešavanja u BIOS-u

Da bi se pokrenula instalacija sa instalacionog DVD-a, potrebno je da računar potraži sistem prvo na DVD uređaju. Mnogi računari su namešteni tako da automatski traže sistem prvo na CD/DVD uređaju pa ako ne nađu, da pređu na hard disk.

 

Ako to nije slučaj, ukoliko Vam se prilikom uključivanja računara a pre podizanja operativnog sistema ponudi opcija za izbor sistemskog uređaja (obično Choose boot device), pritisnite naznačeni taster (obično F8 ili F12) i odaberite CD/DVD uređaj.

 

Ukoliko Vam nije ponuđena opcija za izbor sistemskog uređaja, biće potrebno napraviti izmenu u BIOS-u.

 

BIOS je program 'ugrađen' u posebnu vrstu memorije na matičnoj ploči (nezavisno od hard diska) u kojem se nalaze podaci i podešavanja vezana za komponente računara. Važno je da ne pravite izmene u BIOS-u za koje niste sigurni šta će uraditi.

 

Izbor sistemskog uređaja najčešće je dostupan u meniju Boot sequence, Choose boot device ili nešto slično. Meniji se razlikuju kod različitih matičnih ploča, ali se "boot" uvek odnosi na podizanje sistema. Odaberite u meniju da se sistem podiže sa CD/DVD, sačuvajte izmene i izađite iz BIOS-a. Ukoliko nakon završene instalacije Windows-a vratite opciju da se sistem podiže sa hard diska, skratićete vreme podizanja za nekoliko sekundi.

 

 

Ako je ispravno namešteno da se sistem podiže sa CD/DVD uređaja, instalacioni program će se automatski pokrenuti. Ukoliko se to ne desi, već se na ekranu ispiše "Press any key to start Windows 7 installation", uradite upravo to - pritisnite bilo koji taster.