Microsoft .NET Framework 4

Majkrosoft .NET Framework je softverska platforma koja može biti instalirana na računarima koje pokreće Majkrosoft Windows operativni sistem. On uključuje veliki broj gotovih biblioteka kodova za uobičajene probleme u programiranju i virtuelnu mašinu koja upravlja izvršavanjem programa pisanih specijalno za .NET Framework. (preuzeto sa sr.wikipedia).

 

Da bi bilo moguće instalirati pojedine programe (na primer Bullzip PDF Printer), potrebno je pre toga instalirati Microsoft .NET Framework 4).

 

Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii. Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii.
Kliknite na "kućicu" ispred teksta "I have read an accept the license terms" da potvrdite da ste pročitali i prihvatili Majkrosoftove uslove korišćenja . Zatim kliknite na "Install" kako bi mogli da nastavite instalaciju. Kliknite na "kućicu" ispred teksta "I have read an accept the license terms" da potvrdite da ste pročitali i prihvatili Majkrosoftove uslove korišćenja . Zatim kliknite na "Install" kako bi mogli da nastavite instalaciju.

Nakon što se instalacija privede kraju, kliknite na dugme "Finish" i time je instalacija Microsoft .NET Framework 4 gotova.