PDF creator

Besplatan program za konverziju dokumenata u PDF (Portable Document Format) iz bilo koje aplikacije pod MS Windows operativnim sistemom.

 

PDF Creator funkcioniše tako što kreira virtuelni štampač u operativnom sistemu koji "štampa" u PDF umesto na papir. To omogućava praktično bilo kojoj aplikaciji da kreira PDF iz svog "print" menija.

 

Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii. Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu instalacionog programa i u padajućem meniju koji se pojavi odaberite "Run as...". Zatim odaberite nalog koji ima administratorske privilegije na Vašem računaru i unesite lozinku ako je zadata. Nakon toga će instalacija startovatii.
Odaberite jezik instalacije Odaberite jezik instalacije
Kliknite na "Next". Kliknite na "Next".
Da bi ste potvrdili daste pročitali i da prihvatate uslove korišćenja, kliknite na "Next". Da bi ste potvrdili daste pročitali i da prihvatate uslove korišćenja, kliknite na "Next".
Kliknite na "Next". Kliknite na "Next".
Kliknite na "Next". Kliknite na "Next".
Instalacija je završena. Kliknite na "Finish" da zatvorite prozor instalacionog programa. Instalacija je završena. Kliknite na "Finish" da zatvorite prozor instalacionog programa.
Nakon uspešno završene instalacije, pojaviće se novi virtuelni štampač "PDFCreator". On se ponaša slično kao bilo koji drugi štampač, sa tom razlikom da umesto na papir "štampa" u PDF fajl, a izlaz izgleda upravo onako kako bi izgledao da je odštampan na papiru. Nakon uspešno završene instalacije, pojaviće se novi virtuelni štampač "PDFCreator". On se ponaša slično kao bilo koji drugi štampač, sa tom razlikom da umesto na papir "štampa" u PDF fajl, a izlaz izgleda upravo onako kako bi izgledao da je odštampan na papiru.