Kreiranje PDF dokumenata

PDF (Portable Document Format) je format dokumenta čija je osobina da je nezavisan od softvera, hardvera ili operativnog sistema. On u sebi sadrži tekst (sa prelomom), fontove, slike i druge informacije neophodne za prikaz. To mu omogućava da na identičan način bude prikazan na svakom uređaju na kojem ima instaliran program koji otvara PDF, bez obzira na tip uređaja, operativni sistem ili program koji je korišćen da se sadržaj napravi.

 

Na primer, ukoliko imate Microsoft office dokument (word, powerpoint, excel) i želite da ga pošaljete studentima, kolegama ili u štampariju, a bez bojazni da li imaju odgovarajuću verziju Microsoft Office-a i da li uopšte imaju Microsoft Office, najsigurnije je da svoj dokument pretvorite u PDF format.

 

Napomena: kreiranje PDF dokumenta je jednosmeran proces, tj. nećete posle moći da ga vratite u na primer Microsoft Word sa svim opcijama i podešavanjima koja je imao pre konverzije. Zato za dokumente čija izmena će kasnije biti potrebna, uvek sačuvajte originalni fajl.

 

 

Programi za generisanje PDF dokumenata (na Microsoft windows-u)

 

Postoji više programa za generisanje PDF dokumenata, i uglavnom funkcionišu tako što kreiraju virtuelni štampač u operativnom sistemu koji "štampa" u PDF umesto na papir. To omogućava praktično bilo kojoj aplikaciji da kreira PDF iz svog "print" menija. U nastavku možete naći uputstvo za instalaciju dva takva besplatna programa.

 

 

Generisanje PDF dokumenata (na Linuxu)

 

U Open Office i Libre Office postoji ugrađena opcija za eksportovanje sadržaja u PDF. Ukoliko želite da podesite virtuelni štampač kao što je to gore opisano za MS Windows, možete naći uputstvo za operativni sistem Ubuntu na ovoj strani.