Konverzija PDF u MS Word dokumente

Prilikom kreiranja PDF dokumenta gube se neke informacije specifične za program u kom je dokument napravljen. Na primer, ako sačuvate Word dokument kao PDF na način kao što je to opisano ovde, i nakon toga izgubite originalni word dokument, iz PDF-a nećete moći da dobijete word fajl koji je identičan početnom. Međutim, postoje programi koji ipak daju upotrebljive word dokumente iz PDF-ova.

 

Napomena: neki PDF dokumenti su zaštićeni i njihova konverzija i izmena nije moguća bez kršenja prava i namere autora.

 

 

 

Postoje brojni programi koji omogućavaju delimičnu konverziju. Većina njih nije besplatna, ali ipak dopuštaju konverziju određenog broja dokumenata ili daju ograničenje veličine dokumenta. Takođe postoje i mnogi webservisi koji dopuštaju neregistrovanim korisnicima da pošalju PDF dokument koji žele da pretvore, da odaberu format u koji se pretvara i da sačuvaju obrađeni dokument.

 

Neki od njih su: