Kako osigurati da Vaša elektronska pošta bude isporučena kome je namenjena

Administratori mail servera se protiv spam-a, odnosno neželjene pošte bore instalacijom i podešavanjem anti-spam filtera. Takav filter postoji i na mail serveru pmf. Ako Vam se učini da naš filter ne propušta nešto što bi trebao, možete se obratiti na admin@pmf.uns.ac.rs.

 

Ukoliko primetite da poruke koje šaljete drugima ne stižu u njihove elektronske sandučiće, a Vama se ne vraća poruka o nepostojećoj adresi primaoca, moguće je da ju je presreo anti-spam filter na njihovom serveru i prepoznao kao spam. Za rešavanje tih situacija i konfigurisanje pravila prepoznavanja neželjene pošte zadužen je administrator servera koji je u pitanju, najčešće administrator@imesajta.domen ili postmaster@imesajta.domen.

 

 

Slanje poruka na besplatne mail servise

 

Do administratora besplatnih servisa za elektronsku poštu ponekad je malo teže ili čak nemoguće doći (oni nude besplatnu uslugu ali ne besplatnu podršku). Da bi ste povećali šanse da Vaša poruka ne bude prepoznata kao spam, poželjno bi bilo da se pridržavate nekih pravila prilikom sastavljanja i slanja:

 

  • Izbegavajte pisanje isključivo velikim slovima. NE SAMO ŠTO JE TO NEPREGLEDNO, već je i česta spamerska praksa, i takve poruke mogu automatski biti označene kao spam.
  • Nemojte duplirati interpunkciju, pogotovo znakove uzvika: !!!!!
  • Izbegavajte slanje velikog broja slika bez propratnog tekstualnog sadržaja.
  • Vodite računa o formatiranju teksta poruka. Izbegavajte prekomerno velika slova i upotrebu više od 2-3 stila.
  • Izbegavajte slanje priloga koji nisu PDF osim kada je to nužno. Svakako izbegavajte priloge tipa EXE, AVI, SWF, ZIP jer su poruke u kojima se nalaze česta meta anti-spam filtera
  • Vodite računa o korišćenju BCC (blind carbon copy) polja prilikom slanja maila. U to polje je bezbedno staviti adrese saradnika sa kojima ste već bili u komunikaciji, odnosno koji su Vam već nešto slali ili Vas imaju u adresaru.
  • Izbegavajte upotrebu nekih reči. Obično su to u pitanju reči koje se često ponavljaju u tipičnim spam porukama, na primer FREE, pogotovo napisanu velikim slovima. Osetljive su i reči i kombinacije reči: money, make money, višestruki dolar znakovi ($$$), itd...

Ovo naravno nije sveobuhvatna lista i neće Vam 100% zagarantovati isporučivanje poruka u INBOX primaoca. Za tako nešto potrebno je da Vaš saradnik, ondosno primalac poruka doda Vašu adresu elektronske pošte u svoj adresar ili da napravi svoj dodatak filteru, odnosno pravilo koje će reći anti-spam filteru koje poruke da ne prepoznaje kao spam.

 

 

U nastavku sledi korak po korak uputstvo za dodavanje celokupnog akademskog domena Republike Srbije na "belu listu" Google-ovog besplatnog servisa za elektronsku poštu Gmail.

Dodavanje filtera na drugim servisima je slično.

 

 

Dodavanje mail domena na Gmail-ovu "belu listu"

Nakon što se prijavite na Gmail nalog, kliknite na sličicu zupčanika u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa i u padajućem meniju koji se pojavi kliknite na Mail Settings.

 

Klikom na hiper-link Filters u horizontalnom meniju strane sa Gmail podešavanjima odaberite paletu sa podešavanjima za filtere. Kliknite na link Create new filter.

 

U formular koji se otvori unesite pravila po kojima želite da filter prepoznaje dolazne poruke. Na primer, da bi se filter odnosio na sve poruke poslate sa bilo kog mail servera unutar akademske mreže Srbije, u polje From unesite *ac.rs. Ukoliko želite da se filter odnosi samo na Univerzitet u Novom Sadu, unesite *uns.ac.rs. Kliknite na Create filter with this search.

 

U sledećem dijalogu se zadaju operacije koje će filter primenjivati na poruke koje prepozna. Da bi se osigurali da te poruke neće završiti u Spam direktoriumu, odaberite opciju Never send it to Spam. Možete odabrati i druga pravila. Kada završite, kliknite na Create filter.

Time je dodavanje ovog filtera završeno.

 

Moguće je dodati proizvoljan broj filtera i ciljano ih primenjivati na željeni skup adresa primalaca.