Podešavanje mail clienta

Mail clienti su specijalizovani programi za upravljanje elektronskom poštom koji olakšavaju primanje, slanje, pisanje i arhiviranje poruka. Postoje brojni mail clienti i njihovo podešavanje ide slično. Ovde će biti navedeni opšti podaci za konfigurisanje i kao primer podešavanje programa Mozilla Thunderbird.

 

 

Podaci za konfigurisanje mail clienta za rad sa pmf mail serverom

Name: Vaše ime

Username: puna email adresa (uključujući nastavak za domen koji ide posle znaka @)

Password: lozinka za pristup PMF webservisima (na primer webmail-u)

 

SMTP server: mail.pmf.uns.ac.rs

SMTP protokol: SSL ili TLS

SMTP port: 465

Authentification method: normal password

 

POP3 server: mail.pmf.uns.ac.rs

POP3 protokol: SSL ili TLS

POP3 port: 995

Authentification method: normal password

 

IMAP server: mail.pmf.uns.ac.rs

IMAP protokol: SSL ili TLS

IMAP port: 993

Authentification method: normal password

 

Razlika između POP3 i IMAP

 

POP3 snima poštu sa mail servera u lokalno sanduče (inbox) i zavisno od podešavanja briše skinute poruke sa servera trenutno ili odloženo (nakon zadatog perioda). IMAP radi sinhronizaciju lokalnog sandučeta sa mail serverom.

 

 

Konfigurisanje programa Mozilla Thunderbird 9

Dodavanje naloga (mail account) počinjete unosom ličnih podataka. Nakon toga kliknete na Continue.

U narendom dijalogu unesete podatke kao što je prikazano. Korisničko ime (Username) je Vaša puna emai adresa. Nakon toga kliknite na Create Account i time je kreiranje naloga završeno. Prilikom prvog slanja odnosno primanja poruka program će Vas možda pitati da unesete šifru ili dodate sertifikat. Ukoliko odaberete da upamtite podatke, u buduće Vas to neće pitati.