Lični sajtovi

Na ličnom prostoru za podatke (storage) koji je dostupan svim korisnicima PMF mreže, možete kreirati specijalan direktorium "public_html". Fajlovi koje kopirate u njega biće javno dostupno putem adrese:

 

http://people.dbe.uns.ac.rs/~vasekorisnickoime/imefajla

 

gde je vasekorisnickoime deo Vaše email adrese koji ide pre znaka @

(vasekorisnickoime@dbe.uns.ac.rs). Ime fajla mora biti precizno navedeno, poštujući velika i mala slova.

 

slika.jpg nije isto što i Slika.JPG.

 

Direktorium public_html ima još jednu pogodnost: u njega možete da smestite svoj statički html sajt. Sledi uputstvo.

 

 

Aktiviranje Storage-a

Ako to već niste uradili, aktivirajte storage servis za svoj nalog i podesite program za ftp pristup.

Uputstvo se nalazi ovde.

 

 

PUBLIC_HTML

Konektujte se pomoću programa za FTP pristup na svoj korenski direktorium i kreirajte poddirektorium "public_html", bez navodnika.

 

 

Skinite  HTML templejte

Skinite arhivu sa templejtima i otpakujte je. U njoj se nalaze templejti (već pripremljene stranice u koje možete da umetnete svoj sadržaj) sa stilovima vezanim za sajtove dbe, pmf, dmi i df. Odaberite onaj koji Vam se dopada (na primer index_dbe.html) i promenite njegovo ime u index.html. To će biti početna strana Vašeg sajta, odnosno onaće se prikazati automatski kada neko klikne na adresu:

http://people.dbe.uns.ac.rs/vasekorisnickoime/

 

 

Izmenite HTML fajl

 

Otvorite fajl index.html u nekom programu za obradu neformatiranog teksta (odnosno bez masnih slova, kurziva, itd). U windows-u može da posluži i Notepad, ali mnogo je bolje ako instalirate na primer Notepad++.

 

Kada otvorite fajl videćete da su posebno naznačeni delovi u koje možete da unosite svoje izmene. Delovi koje ne bi trebalo menjati su takođe jasno izdvojeni. U delu koji je naznačen za sadržaj, nalazi se nekoliko često korišćenih elemenata čijom izmenom i kombinovanjem možete da gradite svoj sajt. Najbolje je da napravite rezervnu kopiju i malo eksperimentišete.

 

Rezultate izmena možete videti ako fajl na kojem radite otvorite u nekom web pretraživaču (Firefox, Opera, Chrome...).

 

 

Podstrane

 

Kada završite sa pravljenjem glavne strane (index.html), možete nastaviti na isti način da kreirate i ostale strane. Za osnovu možete iskoristiti ili već napravljenu glavnu stranu (index.html) ili templejt koji ste skinuli sa sajta (index_dbe.html). Kopirate jedan od ta dva fajla i date mu ime na primer "podstrana.html", bez navodnika.

 

Zatim na svakom mestu gde želite da stavite link ka toj strani, samo umetnete ime te strane u anchor tag. U templejtu je dat primer menija i linkova, pa možete pratiti taj sistem.

Linkovi su "hiper" deo u "hipertekstu".

 

 

STILOVI

 

Stilovi u templejtima (pozadina, boje, veličine fontova, itd...) su vezani za stilove sajtova čije templejte koristiti (index_dbe.html je vezan za stilove sajta dbe). To osigurava da kada dođe do promena izgleda sajta DBE, Vaš sajt neće ostati stilski neusaglašen.

 

Napredniji korisnici mogu sami da naprave svoje stilove nevezano od onih koji su na sajtu, ili da ih samo prilagode.

 

 

Kopiranje na sajt

 

Kada završite sa pravljenjem svojih stranica, prosto ih kopirate pomoć FTP programa u svoj public_html direktorium, i one će istog trenutka postati dostupne.

 

 

Prateći navedena uputstva i koristeći templejte možete brzo i lako napraviti jednostavan pregledan sajt. Primer gotovog sajta možete videti ovde: http://people.dbe.uns.ac.rs/~marko.boskovic/

 

Za one koji žele više da nauče o pravljenju sajtova, na Internetu je dostupno mnoštvo uputstava i tutoriala za tehnologije kao što su HTML, CSS, JS, FLASH, a sve ih možete koristiti u okviru svog sajta.

 

Dobro mesto za početak učenja je: http://www.w3schools.com/html/

 

 

 

Alternativni (GRAFIČKI) način pravljenja html strana

 

Umesto da menjate Vaše stranice "ručno", možete to uraditi i pomoću nekog grafičkog alata. Opis korišćenja tih alata je izvan opsega ovog uputstva.