Uputstvo za korišćenje servisa PMF storage

  1. Preduslov za korišćenje je posedovanje PMF naloga.
  2. Pošaljite prazan email na adresu podrska@pmf.uns.ac.rs - Subject: FTP pristup
  3. Nakon odgovora od nas treba podesiti FTP konekciju za FTP klijent (WinSCP, Total Commander, FileZilla, CyberDuck...)

ftp server: people.pmf.uns.ac.rs

username: vas_pmf_username

password: vas_pmf_password

Uključiti opciju: Use passive mode for transfer

NAPOMENA: Ako FTP klijent omogućuje TLS/SSL konekciju obavezno je uključiti, da bi komunikacija izmedju klijenta i servera bila kriptovana.


Nakon uspešne konekcije pojaviće se korisnikov privatni prostor na storage serveru veličine 4 GB.
Tom prostoru može da pristupi samo korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.


U okviru ovog prostora, direktorijum public_html ima posebnu namenu. Ako se on kreira, u njega se može postaviti korisnikova lična web stranica koja automatski postaje vidljiva, sa adresom oblika:

http://people.dmi.uns.ac.rs/~prefix_email_adrese


Na primer, za korisnika bane.ivosev@dmi.uns.ac.rs adresa će biti

http://people.dmi.uns.ac.rs/~bane.ivosev

 

 

Konfigurisanje WinSCP FTP klijenta


Preuzmite program sa adrese

http://people.pmf.uns.ac.rs/faq/files/winscp434setup.exe


Pokrenite instalaciju, i za Setup type izaberite Typical, a za Initial user settings izaberite Explorer interface. Na poslednjem ekranu nemojte izabrati opciju Launch WinSCP Now.


Preuzmite fajl sa podešavanjima sa adrese:
http://people.pmf.uns.ac.rs/faq/files/people_pmf_winscp.reg


Otvorite lokaciju gde je fajl snimljen, kliknite na njega desnim dugmetom i izaberite opciju Merge.


Pokrenite WinSCP. U njemu će se pojaviti unapred konfigurisana konekcija people.pmf.uns.ac.rs. Kliknite na Edit i upišite svoje korisničko ime i lozinku, a onda snimite ova podešavanja. Dalje koristite konekciju koja počinje sa vašim korisničkim imenom, a konekciju people.pmf.uns.ac.rs možete obrisati.

 

 

NAPOMENA O PRIVATNOSTI:

 

Na samom uređaju podaci nisu kriptovani te ako imate podatke gde je potrebna dodatna privatnost zastitite ih pre upload-a na storage.


Programom 7-Zip kreirajte arhivu i postavite odgovarajući password. Od kompleksnosti password-a zavisi i stepen sigurnosti.
www.7-zip.org