Podešavanje za EDUROAM

Podešavanje EDUROAM za korisnike Windows 7

 

Prilikom prijave na EDUROAM wireless mrežu pojaviće se poruka o "untrusted" sertifikatu. Potrebno je prihvatiti sertifikat i potom upisati svoj PMF username i password.Podešavanje EDUROAM za korisnike Windows XP


Pod Windows XP-om potrebno je ručno podesiti konekciju. Procedura je sledeća:

 

Control panel

Network connections
Wireless network connections -> Desni klik -> Properties

 

Wireless networks

Preferred networks -> Add

 

Association

Network name (SSID): EDUROAM
Wireless network key
Network authentication: WPA2
Data encryption: AES


Authentication

EAP type: protected EAP (PEAP) -> Properties
Isključiti Validate server certificate
Select authentication method
Secured password (EAP-MSCHAP v2) -> Configure
Isključiti opciju "Automatically use my windows logon ..."

 

Kliknuti na OK par puta i kreirati wireless EDUROAM konekciju.

 

EDUROAM će se pojaviti u spisku wireless mreža i prilikom prijave će se u  taskbaru u donjem desnom uglu pojaviti poruka 

 

Wireless network connection

Click here to select a certificate ...


Potrebno je kliknuti na tu poruku i otvoriće se maska za unos username i  password-a.

username: vas_pmf_nalog

password: vas_pmf_password

domain: ostaviti prazno

 


Podešavanje EDUROAM za korisnike Linux-a preko NetworkManagera


Wireless security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Tunneled TLS
CA certificate: /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
Inner authentication: PAP
username: vas_pmf_nalog
password: vas_pmf_password