Registracija i otvaranje MSDNAA naloga

Otvaranje MSDNAA naloga se vrši u zgradi Departmana za matematiku i informatiku u pripremi računarske učionice 1. Prilikom dolaska potrebno je da studenti ponesu indeks a zaposleni neki dokument.

 

Ulaz u pripremu računarske učionice 1 DMI nalazi se u holu, u prizemlju zgrade DMI, iza lifta.