Softver otvorenog koda (open source)

Softver otvorenog koda je softver čiji je izvorni kod objavljen pod licencom koja korisnicima dozvoljava da koriste, proučavaju, prave izmene i unapređuju softver, kao i da ga redistribuiraju u modifikovanom ili nemodifikovanom obliku.