Libre office

Programski paket otvorenog koda namenjen uređivačkoj obradi podataka. Razvijen je od strane Zadužbine dokumenata (engl. The Document Foundation) kao novi slobodni paket umesto postojećeg OpenOffice.org. Kompatibilan je sa mnoštvom drugih programskih paketa poput Microsoft Office-a, i dostupan je na nekoliko platformi. (preuzeto sa srpske wikipedije).