Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) додељује стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању до дванаест месеци у организацијама у Немачкој – универзитети, институти, министарства, невладине организације. DBU програм стипендија подржава најшири спектар струка при чему предлог пројекта мора бити у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије.

Циљна група:

  • мастер дипломци, али да је диплома стечена у последње три године или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија
  • грађани Србије са сталним пребивалиштем у Србији
  • са знањем енглеског и/или немачког језика

Почетак стипендије: 01.02.2020. године (1. месец боравка је у Оснабруку и подразумева учење немачког језика на потребном нивоу, упознавање немачке културе, излете + маx. 11 месеци у договореној организацији)

Висина стипендије: 1.250 евра + здравствено осигурање

Документа потребна за онлине пријаву на конкурс:

  • биографија
  • предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима)
  • копија дипломе оверена код судског тумача на немачком или енглеском језику
  • писмо препоруке од универзитетског професора
  • сертификат или потврда о знању енглеског и/или немачког језика

Више информација на: https://www.dbu.de/2910.html

Контакти: