Crvene knjige faune Srbije (tom III i IV) mogu da se kupe u sledećim institucijama:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Skriptarnica)
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
021/485-2882
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd
011 209 3801; 011 209 3802
beograd@zzps.rs