Поред дугогодишњих бесплатних припрема из хемије и математике, ове године крећемо са бесплатном припремном наставом из биологије. Настава обухвата садржаје који су обрађени у гимназијским уџбеницима биологије за природно-математички смер, а које је издао Завод за издавање уџбеника из Београда. Циљ припремне наставе је да припреми будуће студенте, не само за полагање пријемног испита, већ и за савладавање наставе из биологије и/или биологији сродних предмета на студијама.

Настава је организована по целинама које су обрађиване у оквиру предмета биологија од првог до четвртог разреда. Сваку од области презентују наставници и сарадници Департмана за биологију и екологију уз савремени приступ настави.

Часови су замишљени као интерактивна настава уз коришћење адекватне опреме. Припремна настава ће бити суботом, од 2. марта до 22. јуна текуће године у трајању од укупно 68 школских часова.

По завршетку предавања из појединих области, биће организовано тестирање, анализа теста и израда мапа ума које ће полазницима олакшати понављање обрађеног градива. Такође, по завршетку читавог циклуса припреме, биће организовано завршно тестирање које обухвата комплетно градиво биологије.

Припремна настава је БЕСПЛАТНА, али се од полазника очекује да имају уџбенике из којих се настава изводи, свеске и прибор за писање.