E-portal i e-prijava na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine u drugom upisnom roku dostupan je na: prijemni.pmf.uns.ac.rs.

Kandidati koji se onlajn prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (2. i 3.9. od 9-13 časova) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

E-prijava je obavezna.