Кандидат Ана Вестек, мастер биолог,  браниће Докторску дисертацију  под насловом

,,Морфо-анатомска и кариолошка варијабилност популација B7 цитотипа Prospero autumnale (L.) Speta комплекса (Hyacinthaceae) у Панонској низији и на Балканском полуострву,,

Јавна одбрана биће одржана у петак, 18.10.2019. од 13:00 у Амфитеатру 1  Департмана за биологију и екологију.

Комисију за одбрану докторске дисертације чине:

  • Проф. др Јадранка Луковић – прeдсeдник
  • Проф. др Горан Аначков – ментор
  • Проф. др Бојан Златковић – члaн
  • Проф. др Јасмина Шинжар Секулић – члан
  • Доц. др Маја Лазаревић – члан