Кандидат Дуња Поповић, мастер биолог,  браниће Докторску дисертацију  под насловом

„Генетичка карактеризација комплекса Merodon avidus (Diptera, Syrphidae)“

Јавна одбрана биће одржана у уторак, 15.10.2019. од 11:00 у Амфитеатру 2  Департмана за биологију и екологију.

Комисију за одбрану докторске дисертације чине:

  • Проф. др Анте Вујић – прeдсeдник
  • Доц. др Невена Величковић– ментор
  • Др Наташа Кочиш Тубић – члaн
  •  Др Јелена Ачански – члан