На пројекту Хемијског факултета Универзитета у Београду у оквиру ALLPret пројекта расписан је конкурс за једног PhD студента, који последњих годину дана није живео у Србији. PhD траје 3 године и понуђена је плата европског нивоа.