Download the PDF file .

 

Упис кандидата је 04.07.2024. од 9:00 до 12:00 на шалтеру Студентске службе.

За упис је потребно донети:

  1. оригинална документа – сведочанста сва четири разреда средње школе и Диплома;
  2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
  3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената ) у износу од 7000,00 динара
  • Жиро рачун факултета  840-1711666-19
  • Сврха уплате:  Материјални трошкови  уписа и осигурања, Департман за биологију и екологију
  • Model :  97
  • Позив на број: 342705
  1. комплет за упис (индекс, уписни лист) – комплет се добија искључиво у скриптарници факултета (уз доказ о уплати трошкова уписа са осигурањем)
  2. ШВ образац се попуњава искључиво електронски:  https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe?path=prijemniRangListe