Download the PDF file .

Упис кандидата вршиће се на шалтеру Студентске службе од  9:00-12:00 се по следећем распореду:

 • Кандидати који су стекли право уписа на буџет04.07.2024. године
 • Померање листе – 8.07.2024. године
 • Самофинансирајући студенти – 09.07.2024. године
 • 10.07. 2024. у 10:00 – Прозивка кандидата ван квоте на једиственој ранг листи и попуна упражњених места

За упис је потребно донети:

 1. оригинална документа – сведочанста сва четири разреда средње школе и Диплома;
 2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
 3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената ) у износу од 7000,00 динара
 • Жиро рачун факултета  840-1711666-19
 • Сврха уплате:  Материјални трошкови  уписа и осигурања, Департман за биологију и екологију
 • Model :  97
 • Позив на број: 342705
 1. комплет за упис (индекс, уписни лист) – комплет се добија искључиво у скриптарници факултета (уз доказ о уплати трошкова уписа са осигурањем)
 2. ШВ образац се попуњава искључиво електронски:  https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe?path=prijemniRangListe