Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дајана Благојевић

Photo of Др Дајана Благојевић
Др Дајана Благојевић
асистент
IV спрат, кабинет бр. 24 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2680

ORCID ID: 0000-0001-9679-1692

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биологија алги и гљива
 • Општа микробиологија
 • Основе микробиологије
 • Лековити агенси алги и гљива
 • Биологија пијаћих и отпадних вода
 • Антимикробни агенси

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Микробиологија, Микроалге и цијанобактерије, Биоактивни метаболити

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима, Министарства Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије; бр. ТР 31029
 • Novel natural antimicrobial agents for bacterial pathogen control (HUSRB/1203/214/250)
 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in zebrafish (Danio rerio) and zooplankton Daphnia magna (IZ73ZO_152274/1) (2014-2017). Руководилац пројекта проф. др Карл Фент, Базел Швајцарска. Позиција: Руководилац тима из Србије.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Blagojević D., Babić O., Rašeta M., Šibul F., Janjušević Lj., Simeunović J. (2018): Antioxidant activity and phenolic profile in filamentous cyanobacteria: the impact of nitrogen. Journal of Applied Phycology, Springer, vol. 30, No. 4, pp. 2337- 2346. M21
 • Dajana Kovač, Olivera Babić, Ivan Milovanović, Aleksandra Mišan, Jelica Simeunović (2017): The
  Production of Biomass and Phycobiliprotein Pigments in Filamentous Cyanobacteria: the Impact of Light and Carbon Sources. Applied Biochemistry and Microbiology, Springer, Vol. 53, No. 5, pp. 539–545. M23
 • Olivera Babić, Dajana Kovač, Milena Rašeta, Filip Šibul, Zorica Svirčev, Jelica Simeunović (2015): Evaluation of antioxidant activity and phenolic profile of filamentous terrestrial cyanobacterial strains isolated from forest ecosystem. Journal of Applied Phycology, Springer, Vol. 28, No. 4, pp. 2333–2342. M21
 • Jelica Simeunovic, Katarina Bešlin, Zorica Svirčev, Dajana Kovač, Olivera Babić (2013): Impact of nitrogen and drought on phycobiliprotein content in terrestrial cyanobacterial strains. Journal of Applied Phycology, Vol. 25, No. 2, pp. 597-607. M21
 • Dajana Kovač, Jelica Simeunović, Olivera Babić, Aleksandra Mišan, Ivan Milovanović (2013): Algae in food and feed. Food and Feed Research, Institute for Food Technology (FINS), Vol. 40, No. 1, pp. 21-31. M51

ОСТАЛО

 • Члан Друштва микробиолога Србије
 • Члан FEMS-а (The Federation of European Microbiological Societies)
 • “FEMS Young Scientist Meeting Grant (YSMG)” 2014. год.
 • Усавршавање: у периоду од 14.03. до 30.04.2016. студијски боравак у Лабораторији за молекуларну екотоксикологију, Институт Руђер Бошковић (Загреб, Република Хрватска).