Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Исидора Старовлах

Photo of Маст. биол. Исидора Старовлах
Маст. биол. Исидора Старовлах
асистенткиња
III спрат, кабинет бр. 20 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2673

SCOPUS Author ID: 57205474269
ORCID ID: 0000-0001-7693-8001

 ОБРАЗОВАЊЕ

  • 2014. – данас Докторске академске студије биологије – модул анимална и хумана физиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
  • 2014. Мастер биолог – модул молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • 2013. Дипломирани биолог – модул молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

  • 2017. – данас, Асистент за ужу научну област Физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • 2014. – 2017., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

  • Основе физиологије животиња
  • Механизми ћелијске коминикације
  • Молекуларна и ћелијска физиологија
  • Основе молекуларне и ћелијске имунологије
  • Ендокринологија
  • Механизми еколошких адаптација
  • Репродуктивна ендокринологија и Репродуктивна физиологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

  • Биологија, Физиологија животиња, Репродуктивна ендокринологија, ћелијска сигнализација, митохондријална биогенеза

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

  • „Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Леyдиг-ових ћелија на поремећену стероидогенезу“. Пројекат је финансиран из програма основних истраживања Министарства за науку Републике Србије. Број пројекта: ОИ173057, трајање: 01.01.2011. – . Руководилац: др Татјана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
  • „Да ли су репродуктивни хормони и њихова сигнализација молекуларни механизми који повезују стрес, метаболички синдром и старење?“ Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине. Број пројекта: 114-451-2856, трајање: 01.06.2016. – 31.12.2019. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
  • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“ Пројекат је финансиран од стране Српске Академије Наука и Академије Наука Чешке Републике. Трајање: 01.01.2014. – 31.12.2020. Руководилац: Др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

  • Radovic SM, Starovlah IM, Cap I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2018). Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100:253-267.
  • Starovlah IM, Radovic SM, Marinovic MA, Kostic TS, Andric SA (2017) Psychophysical stress disturbs expression of mitochondrial biogenesis markers in hypothalamus and adenohypophysis. Biologia Serbica 39(2): 43-51.