Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милица Живковић

Photo of Маст. екол. Милица Живковић
Маст. екол. Милица Живковић
асистент
IV спрат, кабинет бр. 7 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55429896000

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. – данас Студент докторских студија, смер: доктор еколошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани еколог – мастер еколошки инжињеринг, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани еколог за заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2014., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Екологија биљака
 • Основе екологије
 • Општа екологија
 • Екологија
 • Теренска настава 3
 • Мониторинг и екологија копнених вода
 • Екологија копнених вода
 • Еколошки класификациони системи
 • Фитоценологија
 • Примена техника даљинског очитавања у екологији

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екологија, Екологија копнених вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, евиденциони број пројекта:ИИИ 43002. (2014 – асистент, ПМФ, УНС, 2013 –2014. године, истразивач сарадник, запослена на пројекту И 2011 – 2013. године, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
 • Joint Danube Surveys 4 2019 (ICPDR, The International Commission for the Protection of the Danube River), учесник
 • COST Action – Increasing understanding of alien species through citizen science. COST, Action CA17122, 2017-2021. godine, istraživač., COST Action for enhancing management of European riparian ecosystems and services. COST, Action CA16208, 2017-2021. godine, istraživač. COST Action European Information System for Alien Species. COST, Action TD1209 Fact Sheet, 2013-2017. године, истраживач.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Laketić D, Radulović S, Živković M, Jurca T, Alford MH. (2013): Lake Macrophyte Nutrient Index of standing waters in Serbia (LIMNIS). Ecological indicator. 25: 200-204. (M21)
 • Živković M, Anđelković A, Cvijanović D, Novković M, Vukov D, Šipoš Š, Ilić M, Pankov N, Miljanović B, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2018): The begginings of Pistia stratiotes (Linnaeus, 1753) invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records. (Accepted 27. Dec 2018) (M22)
 • Damnjanović B, Novković M, Vesić A, Živković M, Radulović S, Vukov D, Anđelković A, Cvijanović D (2018): Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetlands Ecology and Management. (https://doi.org/10.1007/s11273-018-9641-8) (M22)

 • Cvijanović D, Lakušić D, Živković M, Novković M, Anđelković A, Pavlović D, Vukov D, Radulović S. (2018): An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia. 38: 269-286. (M22)
 • Anđelković А, Živković М, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2016): The contemporary records of aquatic plants invasion through the Danubian floodplain corridor in Serbia. Aquatic Invasions. 11(4): 381–395. (M22)

ОСТАЛО

 • Учесник 5 међународних и 9 националних пројеката
 • Аутор и коаутор 6 радова у међународним часописима (М20 категорија)
 • Аутор и коаутор 27 саопштења са међународних скупова штампаних у целини или у изводу (М30 категорија)
 • Аутор и коаутор 3 рада у часописима од националног значаја (М50 категорија)
 • Аутор и коаутор 21 саопштења са скупова од националног значаја штампаних у изводу (М60 категорија)
 • Коаутор једног техничког решења (М85 категорија)
 • Студијски боравци:
  • Студијски боравак у оквиру „Академске сарадње Универзитета Prince of Songkla у Хат Yаи-у, Тајланд и Универзитета у Новом Саду, Србија“, Хат Yаи, Тајланд, 05 – 22. мај. 2016. године.
  • Студијски боравак „2014 DIANET International School„, DANUBE: FUTURE. Горизиа, Италија, 22-31. март 2014. године.
  • Студијски боравак у оквиру студентске размене на Међународном независноеколошко-политиколошком универзитету у Москви, Русија, 05-16. јуна 2007. године.
  • Студијски боравак у оквиру студентске размене на Универзитету Васил Голдов“, Арад, Румунија, 12-23. јула 2004. године.
  • Студијски боравак у оквиру програма Аутономне Покрајине Војводине „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“. Фонд „Европски послови“. Скрадин, Цроатиа, 14-18. септмбар 2018. године
 • Награде и стипендије:
  • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије, на пројекту „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“, (евиденциони број пројекта: ИИИ 43002), 2011 – 2013. године.
  • Стипендиста хуманитарног фонда „Светосавље“, школске 2011/2012. године.
  • Стипендиста Фонда за младе таленте Министарства за спорт и омладину Републике Србије, школске 2009/2010. године.
  • Стипендиста Фонда за стипендирање талентованих студената са подручја града Зрењанина, школске 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010. и 2010/2011. године.
  • Добитник НИС-ове награде за најбоље студенте еколошких наука, ЕXИТ 2008, 11. јул 2008. године.
  • Стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмладка Републике Србије, школске 2006/2007. године.
 • Функције у оквиру Факултета или Департмана:
  • Члан Већа Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета школске 2012/2013. године
  • Члан Савета Природно-математичког факултета школске 2003/04, 2004/05. и 2005/06. године
  • Студент продекан Природно-математичког факултета у Новом Саду школске 2007/08. и 2008/09. године
 • Чланства у организацијама:
  • Члан INVASIVESNET – THE GLOBAL NETWORK OF NETWORKS ON INVASIVE SPECIES
  • Члан Danube: Future network, Alps-Adriatic Rectors’ Conference (AARC) and of the Danube Rectors’ Conference (DRC)
  • Члан Српског друштва за заштиту вода
  • Члан Друштва за заштиту биља
  • Члан Националног комитета ИАД-а Србије