Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Верица Алексић Сабо

Photo of Др Верица Алексић Сабо
Др Верица Алексић Сабо
асистент
IV спрат, кабинет бр. 24 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2680

SCOPUS Author ID: 53363268400
ORCID ID: 0000-0002-9852-8190

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2016. Докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Диплома, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Основе микробиологије
 • Општа микробиологија
 • Бактериологија
 • Вирусологија
 • Систематика алги и гљива
 • Патогени микроорганизми
 • Биофилмови
 • Биологија бактериофага

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микробиологија, Бактериологија, Вирусологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2011.-тренутно: Научно-истраживачки пројекат под називом „Биолошки активни природни производи као потенцијални извор нових лекова и дијететских суплемената“ финансијер: Министарство за науку Републике Србије; Руководилац: Проф. др Неда Мимица Дукић; истраживач.
 • 2015.-2016. Међународни научно-истраживачки пројекат билатералне сарадње Србије (Департман за биологију и екологију, ПМФ, Нови Сад) и Португала (University of Minho, Centre of Biological Engineering), под називом „Development of combined therapies with bacteriophages and chemical agents in A. baumannii biofilm control“, финансијер: Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и Министарство науке, технологије и високог образовања Португала; Руководилац: Проф. др Петар Kнежевић; истраживач.

 • 2013.-2014. Међународни научно-истраживачки пројекат у оквиру ИПА прекограничне сарадње Мађарска – Србија, под називом „Нови природни антимикробни агенси за контролу патогених бактерија“ (NNAA HUSRB/2103/214/250), суфинансијер: Европска унија; Рководилац пројекта: Проф. др Петар Kнежевић; истраживач.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Aleksic Sabo, V., Knezevic, P. (2019) Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis Dehn. plant extracts and essential oils: A review. Industrial Crops and Products, 132: 413-429. (IF=3.849)
 • Knezevic P., Aleksic Sabo V., Simin N., Lesjak M., Mimica-Dukic N. (2018) A colorimetric broth microdilution method for assessment of Helicobacter pylori sensitivity to antimicrobial agents. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 152: 271-278. (IF=3.225)
 • Aleksic, V., Mimica-Dukic, N., Stankovic-Nedeljkovic, N., Knezevic, P. (2014) Synergistic effect of Myrtus communis L. essential oils and conventional antibiotics against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii wound isolates. Phytomedicine, 21: 1666-1674. (IF=3.126)
 • Knezevic P., Aleksic V., Simin N., Svircev, E., Petrovic, A., Mimica-Dukic N. (2016) Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis essential oils and their interactions with conventional antimicrobial agents against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii. Journal of Ethnopharmacology, 178: 125–136. (IF=2.998)
 • Aleksic, V., Knezevic, P. (2014) Antimicrobial and antioxidative activity of extracts and essential oils of Myrtus communis L. Microbiological Research, 169:240– 254. (IF=2.561)

ОСТАЛО

 • Укупан број радова 10 (9 радова у часописима са SCI листе) и 40 саопштења
 • Укупан број пројеката 10 (4 национална и 6 међународних пројеката)
 • h-индекс 6, цитираност: 214 (извор Scopus)
 • Члан Друштва микробиолога Србије
 • Члан Европског друштва микробиолога (The Federation of European Microbiological Societies – FEMS)
 • 2018. Добитник Young Scientist Registration Fellowship, за учешће на 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2018), Ниш, Србија
 • 2015. Добитник FEMS Young Scientists Congress Grant, за учешће на 6th FEMS Congress of European Microbiologists, Мастрихт, Холандија