Edukativni CentAr Praktične nastavE Biologije „EsCAPE B“

Edukativni centar „EsCAPE B“ osnovan je na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu u maju 2019. godine. Namenjen je učenicima…

Detaljnije