Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Ласло Барши

Photo of Др Ласло Барши
Др Ласло Барши
доцент
III спрат, кабинет бр. 12 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2996

SCOPUS Author ID: 18633416400
ORCID ID: 0000-0002-6984-8187
ResearcherID: A-1844-2008

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2002. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 1980. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2007. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. – 2007., Научни сарадник, научна област Биологија (распоређен на радно место стручног сарадника), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2003., Истраживач сарадник у научном раду за научну област Биологија (распоређен на радно место стручног сарадника), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1985. – 2000., Стручни сарадник у научном раду за научну област Нематологија (распоређен на радно место стручног сарадника), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1984. – 1985., Виши лаборант у научном раду, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 1983. – 1984., Лаборант у научном раду, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Методологија научно-истраживачког рада
 • Нематологија
 • Кодекс зоолошке номенклатуре

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Нематологија (фамилија Longidoridae, класична и интегративна таксономија)

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биологија, Тема: Проучавање нематода лонгидорида у Србији (Study of longidorid nematodes in Serbia), у оквиру научно техничке сарадње између Савезне Републике Југославије и Републике Италије, Савезно министарство за развој, науку и животну средину, 1997-1999
 • Нематоде у пластеницима у Зетско – Бјелопавлићкој равници, бр. 01/3 – 3272/2008 (2008-2010), бр. 06/3-2302/2010 (2011), Министарство просвете и науке Црне Горе
 • Функционална анализа онтогенетске диверзификације фауне и модификације еволутивних одговора током филогеније, бр. 143053, 2006-2010, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Barsi L, Fanelli E, De Luca F. 2017. A new record of Xiphinema dentatum Sturhan, 1978 and description of X. paradentatum sp. n. (Nematoda: Dorylaimida) from Serbia. Nematology. 19(8):925-949.
 • Barsi L, De Luca F. 2017. Morphological and molecular characterization of Paralongidorus francolambertii sp. n. (Nematoda: Longidoridae) from Serbia. Nematology. 19(6):681-695.
 • Barsi L, Lamberti F, De Luca F. 2007. Morphological and molecular characterisation of Longidorus danuvii sp. n. and L. silvae Roca, 1993 (Nematoda: Dorylaimida) from Serbia. Nematology. 9(4):585–598.
 • Barsi L, Lamberti F. 2004. Xiphinema parasimile sp. n. from Serbia and X. simile, first record from Bosnia and Herzegovina (Nematoda, Dorylaimida). Nematologia Mediterranea. 32(1):101–109.
 • Barsi L, Lamberti F, Agostinelli A. 1998. Xiphinema densispinatum sp. n. from Bosnia and Herzegovina and X. montenegrinum sp. n. from Montenegro, Yugoslavia (Nematoda: Dorylaimida). Nematologia Mediterranea. 26(1):67–77.

ОСТАЛО

 • Члан уређивачког одбора (технички уредник) часописа Biologia Serbica од 2012. до данас.