Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Невена Величковић

Photo of Др Невена Величковић
Др Невена Величковић
доцент
II спрат, кабинет бр. 8 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2655

SCOPUS Author ID: 36195804200
ORCID ID: 0000-0003-0797-269X
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. Доктор биолошких наука,Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани молекуларни биолог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Доцент, ужа научна област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2015., Асистент, ужа научна област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. – 2011., Истраживач сарадник, ужа научна област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2007., Волонтер, Лабораторија за Генетику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Молекуларна генетика
 • Принципи генетике
 • Генетика популације
 • Увод у конзервациону биологију

Мастер студије

 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима
 • Геномика
 • Виши курс популационе генетике
 • Еколошка генетика
 • Хумани геном и епигенетика

Докторске студије

 • Генетичка полиморфност у популацијама животиња

УЏБЕНИЦИ

 • Молекуларни маркери у популационој генетици, аутори: Михајла Ђан, Невена Величковић, издавач: Природно-математички факултет, година 2017,ИСБН 978-86-7031-357-6

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Популациона генетика, Молекуларна таксономија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE, COST акција број CA18134, 2019-2023, MC и Science Communication Manager
 • „Kомпаративна генетичка анализа популација дивље и домаће свиње: импликације за очување генетичког интегритета еколошки и економски значајних врста дивљачи“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 451-03-1924/2016-09/45, 2018-2019, руководилац
 • „Програм унапређења стања за одрживо управљање популацијама зеца (Lepus europaeus) у ловиштима Републике Србије“, Управа за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 401-00-01649/2017-10, руководилац
 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, учесник

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Ribani A, Utzeri VJ, Geraci C, Tinarelli S, Djan M, Veličković N, Doneva R, Dall’Olio S, Nanni Costa L, Schiavo G, Bovo S, Usai G, Gallo M, Radović Č, Savić R, Karolyi D, Salajpal K, Gvozdanović K, Djurkin‐Kušec I, Škrlep M, Čandek‐Potokar M, Ovilo C, Fontanesi L (2019) Signatures of de-domestication in autochthonous pig breeds and of domestication in wild boar populations fromMC1RandNR6A1allele distribution. Animal Genetics, doi: 10.1111/age.12771
 • Radenković S, Veličković N, Ssymank A, Obreht Vidaković D, Djan M, Ståhls G, Veselić S, Vujić A (2018) Close relatives of Mediterranean endemo-relict hoverflies (Diptera, Syrphidae) in South Africa: Morphological and molecular evidence in the Merodon melanocerus subgroup. PlosONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200805
 • Veselinović I, Vapa D, Djan M, Veličković N, Veljović T, Petrić G (2018) Genetic analysis of 12 X-STR loci in the Serbian population from Vojvodina Province. International Journal of Legal Medicine, 132 (2): 405-408
 • Đan M, Stefanović M, Veličković N, Lavadinović V, Alves PC, Suchentrunk F (2017) Brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) from the Balkans: a refined phylogeographic model. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 28 (2): 186–193
 • Veličković N, Ferreira E, Djan M, Ernst M, Obreht D, Monaco A, Fonseca C (2016) Demographic history, current expansion and future management challenges of wild boar populations in the Balkans and Europe. Heredity, 117: 348-357
 • Veličković N, Đan M, Ferreira E, Stergar M, Obreht D, Maletić V, Fonseca C (2015) From north to south and back: the role of the Balkans and other southern peninsulas in the recolonization of Europe by wild boar. Journal of Biogeography, 42 (4): 716-72

ОСТАЛО

 • Члан је Друштва генетичара Србије, Биохемијског Друштва Србије, FEBS-а, и представник Србије у међународном одбору Интернационалне Уније биолога дивљачи (IUGB).
 • Оснивач је и активан члан конзорцијума „International Lagomorph Genomics Consortium for the sequencing of the genomes of all Lagomorph Species (LaGomiCs)“.
 • Секретар, суорганизатор и члан је научног одбора међународног симпозијума о ловству „Савремени аспекти одрживог развоја у популацијама дивљачи“.
 • Оснивач је и председник удружења „Научно друштво за менаџмент дивљачи“.
 • Оснивач је и помоћник уредника научног часописа „Balkan Journal of Wildlife Research“ ИССН:2335-0113.
 • Тронедељна истраживачка посета Kраљевском Музеју Централне Африке (Брисел, Белгија, Јун 2017.).
 • Награда EMBO за практични курс „Tree building: Advanced concepts and practice of phylogenetic analysis“, Универзутет Алгарве, Фаро, Португалија (2017).
 • Три истраживачке посете у трајању 1 до 3 месеца Лабораторији за анималну генетику Универзитета у Авеиру, Португалија (2012-2015, стипендија FEBS-а).
 • Једномесечна истраживачка посета Лабораторији за генетику и геномику, Пољопривредни факултет, Универзитет у Болоњи, Италија (2013, стипендије за размену наставних радника Универзитета у Новом Саду у оквиру Erasmus Mundus programa JoinEUSee).
 • Награда за Training School „Genotyping by sequencing“ (The Genome Analysis Centre, Norwich, Велика Британија, 2014).
 • Аутор је 21 рада објављених у врхунским међународним часописима са 58 цитата (искључујући аутоцитате, извор Scopus) и h индексом 4, аутор је 3 рада објављена у националним часописима, као и преко 60 саопштења са међународних и националних конференција.
 • Аутор је и 4 предавања по позиву са међународних скупова.