Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Леа Велаја

Photo of Маст. екол. Леа Велаја
Маст. екол. Леа Велаја
истраживач приправник
приземље/Инсектаријум Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија

ORCID ID: 0000-0002-6224-5308

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2015. – данас Докторске академске студије екологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. Мастер еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач приправник, ужа научна област Зоологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Орнитологија, Заштита врста и заштићена подручја, Екологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2016.- Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми (број пројекта 173002). Носилац пројекта: Природно-математички факултет Нови Сад, финансијер пројекта: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Велаја Л., Радишић Д., Горуновић М., Зарин М. (2018): Значај мозаичних пољопривредних предела у Срему и Јужној Бачкој за гнездећу популацију птица. Други конгрес биолога Србије. Кладово, Србија 25.-30.09.2018. (М64)
 • Velaja L., Radišić D., Radulović I., Nikolić T., Bjelić-Čabrilo O.(2016): European Roller (Coracias garrulus) prey on breeding territories in Vojvodina (North Serbia). 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid 19th-22nd October 2016 (М34)
 • Radulović I., Radišić D., Velaja L., Nikolić T., Milić D.(2016): Species distribution modelling as a tool to estimate effectivness of protected areas and IBAs in protection of farmland birds in Serbia. 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid 19th-22nd October 2016 (М34)

ОСТАЛО

 • Члан Српског биолошког друштва, Друштва за заштиту и проучавање птица Србије и Удружења за заштиту велике дропље
 • Стипендија Министарства просвете науке и технолошког развоја за студенте докторских студија (2016.-2018.)