Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dragana Samardžija Nenadov

Photo of Dr Dragana Samardžija Nenadov
DrDraganaSamardžija Nenadov
istraživač saradnik
Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizacijuDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2675

SCOPUS Author ID: 55673539400
ORCID ID: 0000-0002-5100-2108

 OBRAZOVANJE

 • 2017. Doktor bioloških nauka (modul: Animalna i humana fiziologija), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2011. Master biolog (molekularni biolog), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani biolog-molekularni biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2013. – danas, Istraživač-saradnik za užu naučnu oblast fiziologija životinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija ćelije, Mehanizmi dejstva endokrinih ometača na reprodukciju

ODABRANI PROJEKTI

 • 2013. – „Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija“ (br. projekta: 173037), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učesnik na projektu
 • 2016. – 2019. „Endokrini ometači i reproduktivno zdravlje: efekti i mehanizmi delovanja na humanim granuloza ćelijama i spermatozoidima“ (br. projekta: 114-451-2573/2016 03), Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, učesnik na projektu
 • 2012. – 2016. “EcoSignal: Environmental Signaling and Ovarian Diseases Susceptibility“, (br. projekta 321745), MarieCurie CIG (FP7-2012), učesnik na projektu

ODABRANE REFERENCE

 • Samardžija Nenadov D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Stanić B., Tubić A., Andrić N. (2018) Environmental mixture with estrogenic activity increases Hsd3b1 expression through estrogen receptors in immature rat granulosa cells. Journal of Applied Toxicology. 38(6): 879-887.

ODABRANE REFERENCE

 • Samardžija D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Stanić B., Jasnić J., Andrić N. (2018) Bisphenol A decreases progesterone synthesis by disrupting cholesterol homeostasis in rat granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 55-63.
 • Samardžija D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Glišić B., Stanić B., Andrić N. (2016) Atrazine blocks ovulation via suppression of Lhr and Cyp19a1 mRNA and estradiol secretion in immature gonadotropin-treated rats. Reproductive Toxicology. 61: 10-18.
 • Pogrmić-Majkić K., Samardžija D., Stojkov Mimić N., Vukosavljević J., Trninić-Pjević A., Kopitović V., Andrić N. (2018) Atrazine suppresses FSH-induced steroidogenesis and LH-dependent expression of ovulatory genesthrough PDE-cAMP signaling pathway in human cumulus granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 79-88.
 • Pogrmić-Majkić K., Fa S., Samardžija D., Hrubik J., Kaišarević S.,Andrić N. (2016) Atrazine activates multiple signaling pathways enhancing the rapid hCG-induced androgenesis in rat Leydig cells. Toxicology. 368: 37-45.2

OSTALO

 • U sklopu dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada publikovala je 11 radova u istaknutim međunarodnim časopisima i 9 saopštenja sa međunarodnih skupova. Citiranost radova iznosi 67 (48 bez autocitata), dok je h-index jednak 5 (izvor Scopus, 21.03.2019.).
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za stipendiranje mladih istraživača-doktoranata za završetak doktorskih studija i doktorske disertacije i uključivanje u naučno-istraživačke projekte 2012.-2013.
 • Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije 2007.-2009.
 • Članstvo u udruženjima: Udruženje toksikologa Srbije, Biohemijsko društvo Srbije, Srpsko biološko društvo