Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Александар Бабурски

Photo of Др Александар Бабурски
Др Александар Бабурски
научни сарадник
Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију, Лабораторија за хронобиологију и старење Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2674

SCOPUS Author ID: 48861230100
ORCID ID: 0000-0002-4920-8916

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2010. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2018., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2013., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хронобиологија
 • Репродуктивна ендокринологија
 • Ћелијска сигнализација

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Laydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу”. Пројекат је финансиран из програма основних истраживања Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије. Број пројекта: ОИ173057. Тајање пројекта: 01.01.2011. – 31.12.2019. Руководилац: др Татјана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

 • “Да ли су репродуктивни хормони и њихова сигнализација молекуларни механизми који повезују стрес, метаболички синдром и старење?” Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине. Број пројекта: 114-451-2856. Трајање пројекта: 01.06.2016. – 31.12.2019. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 • Пројекат билатералне срадње Србије и Словеније “Synchronization of circadian rhythm in Leydig cells – connection of cAMP signaling with clock”. Пројекат је финансиран од стране Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије. Трајање пројекта: 01.01.2014 – 31.12.2015. Руководиоци: др Татјана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад, i др Дамјана Розман, Медицински факултет, Љубљана.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Baburski AZ, Andric SA, Kostic TS (2019) Luteinizing hormone signaling is involved in synchronization of Leydig cell clock and is crucial for rhythm robustness of testosterone production. Biol Reprod. 2019 Feb 4. doi: 10.1093/biolre/ioz020. [Epub ahead of print]
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Andric SA, Kostic TS (2017) Aging has the opposite effect on cAMP and cGMP circadian variations in rat Leydig cells. J Comp Physiol B. 187(4):613-623.
 • Baburski AZ, Medar MLj, Andric SA, Kostic TS (2017) Circadian rhythm patterns of NO-cGMP signaling are moderately synchronized by melatonin in testosterone-producing Leydig cells. Biologia Serbica 39(2):17-24
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Bjelic MM, Radovic SM, Andric SA, Kostic TS (2016) Circadian rhythm of the Leydig cells endocrine function is attenuated during aging. Exp Gerontol. 73:5-13.
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Janjic MM, Stojkov NJ, Bjelic MM, Andric SA, Kostic TS (2015) Melatonin replacement restores the circadian behavior in adult rat Leydig cells after pinealectomy. Mol Cell Endocrinol, 413:26-35.